Về việc công nhận đơn vị thi công và cho phép khởi công Hạng mục: sửa chữa lát gạch nền block, đóng trần la phông, sửa chữa nhỏ

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Download (PDF, Unknown)