Văn bản Bộ GD&ĐT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 SO 39-2013-TT-BGDDT VE HUONG DAN THANH TRA CHUYEN NGANH 04-12-2013 Tải về
2 SO 138-2013-ND-CP VE XU PHAT HANH CHINH LINH VUC GIAO DUC 22-10-2013 Tải về
3 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
4 SO 42-ND-CP VV THANH TRA GIAO DUC 09-05-2013 Tải về
5 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về