Dịch vụ công

HỒM SƠ XIN GIẤY PHÉP DẠY KÈM

HỒM SƠ XIN GIẤY PHÉP DẠY KÈM

Lượt xem:

Tải về [...]

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (CHUYỂN ĐẾN)

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (CHUYỂN ĐẾN)

Lượt xem:

Mẫu đơn xin chuyển đến Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu Tải về [...]

HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA HỘ TỊCH TRÊN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA HỘ TỊCH TRÊN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 [...]