Tổ Hóa – Sinh

Tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS năm học 2016-2017

Tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS năm học 2016-2017

Lượt xem:

     Hưởng ứng tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS  và ngày thế giới phòng chống AIDS hướng tới kết thúc đại dịch HIV vào năm 2030. Sáng ngày 05/12/2016, Trường THCS Nguyễn Lương Bằng, quận Liên [...]