Sổ tay đội viên

NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Lượt xem:

Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh chỉ quy định chung để thống nhất trong tổ chức của mình. Trong điều kiện hiện nay, các cơ sở và tập thể Đội sử dụng cờ theo [...]