Gương sáng đội viên

GƯƠNG SÁNG THIẾU NIÊN ANH HÙNG HỒ VĂN MÊN

GƯƠNG SÁNG THIẾU NIÊN ANH HÙNG HỒ VĂN MÊN

Lượt xem:

Hồ Văn Mên sinh năm 1953 tại ấp Thạnh Lộc, xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Sông Bé trong một gia đình nghèo. Lên 6 tuổi, mồ côi mẹ. Năm 10 tuổi, cha bị bọn Mỹ Ngụy bắt [...]