DANH BẠ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, QUẬN LIÊN CHIỂU
Địa chỉ: 27 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 740 456 (VP)
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC – LAO ĐỘNG

1. Ban giám hiệu (03 người)

STT

Họ và tên Nữ

Chức vụ

Điện thoại Ghi chú
 1 Huỳnh Duy Linh   Hiệu trưởng 0905 019409
2 Phan Trần Duy Lam Phó hiệu trưởng 0968224335
3 Nguyễn Hồng Hiển Phó hiệu trưởng 0905708400

2. Tổ chuyên môn: Toán – Tin (19 người)

STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
4 Hoàng Thị Hằng  x Tổ trưởng 0378 978 000
5 Trương Thị Phúc  x Tổ phó 0935315410
6 Nguyễn Thị Minh Hòa  x Giáo viên 0988 789 773
7 Mai Thị Kim Hạnh x Giáo viên 0905517303
9 Ngô Đình Minh Giáo viên 0925 470 604
10 Phạm Thị Thảo x Giáo viên 0988 245 938
11 Hà Duy Ninh Giáo viên 0985 413 410
12 Phan Thị Thu Trinh x Giáo viên 01266 569 966
13 Nguyễn Thị Thủy Tiên x Giáo viên 01672 376 701
14 Lại Thị Xuân Thảo x Giáo viên 0905 930 238
15 Huỳnh Thị Yến Giang x Giáo viên 0918 179 123
16 Huỳnh Quang Tâm Giáo viên 0938 129 337
17 Lê Thị Diễm Phương x Giáo viên 0917 539 825
18 Nguyễn Thị Thanh Thuý x Giáo viên 0986 806 610
19 Huỳnh Thanh Thảo x Giáo viên 0122 350 8444
20 Nguyễn Thị Mỹ Phượng x Giáo viên 070618 0804
21 Trần Thị Thu Hà x Giáo viên 0706003246
22 Phạm Thị Nguyệt X Nhân viên 0936695105

3. Tổ chuyên môn: KHTN (19 người)

STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
23 Nguyễn Thị Như Ý x Tổ trưởng 0913 400 595
24 Nguyễn Thị Yên x Tổ phó 0906 511 289
25 Nguyễn Thị Minh Thương x Giáo viên 0904 076 821
26 Bùi Thị Hồng Chinh x Giáo viên 0935198825
27 Trần Thị Hoàng Diễm X Giáo viên 0708045086
28 Nguyễn Thị Anh x Giáo viên 01218 566 159
29 Phạm Hồng Châu x Giáo viên 0979 701 574
30 Nguyễn Thị Thanh Hoà x Giáo viên 0986 780 787
31 Nguyễn Thị Vân x Giáo viên 0983 087 565
32 Nguyễn Thị Lan x Giáo viên 01254 506 022
33 Vũ Thị Kim Ngọc x Giáo viên 01689 986 624
34 Nguyễn Thị Tin x Giáo viên 0120 614 8326
35 Nguyễn Thị Như x Giáo viên 0989590729
36 Nguyễn Anh Thư x Giáo viên 0789882883
37 Nguyễn Thị Cẩm Giang x Giáo viên 0905283289
38 Nguyễn Thị Điệp x Giáo viên 0905707259
39 Thành Thị Như Quỳnh x Giáo viên 0944058483
40 Nguyễn Thị Thu Thão x Giáo viên 0935988026
41 Hồ Tấn Hậu Nhân viên 0989709538

4. Tổ chuyên môn: Ngữ Văn (14 người)

STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
42 Trương Thị Thủy   Tổ trưởng 0905 204 687
43 Lưu Thị Hợp x Tổ phó 0357377129
44 Nguyễn Thị Sinh x Giáo viên 0905 345 969
45 Nguyễn Thị Thu Hà x Giáo viên 0986 712 540
46 Ngô Thị Xuân An x Giáo viên 0986 712 202
47 Nguyễn Thị Liên x Giáo viên 0984 355 575
48 Lê Thị Tố Hương x Giáo viên 0983 515 655
49 Mai Thị Trúc x Giáo viên 0905 767 297
50 Nguyễn Thị Phương Thảo x Giáo viên 0934 630 070
51 Dương Thị Hoài Tiến x Giáo viên 0983 993 445
52 Nguyễn Thị Thanh Thúy x Giáo viên 0979 871 381
53 Đường Thị Hồng Nhung x Giáo viên 0978 357 846
54 Nguyễn Thị Minh Uyên x Giáo viên 0775542186
55 Trương Văn Cả Giáo viên 0905748145

5. Tổ chuyên môn: Tiếng Anh (09 người)

STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
56 Trương Thị Hiền Lương   Tổ trưởng 0979 732 133
57 Lê Thị Minh Trang x Tổ phó 0935 127 669
58 Phạm Hồng Giáo viên 0914 274 541
59 Nguyễn Lê Hoàng Duyên x Giáo viên 0935412829
60 Mai Tấn Thiệt Giáo viên 0905 275 872
61 Lê Thị Thanh Vân x Giáo viên 0905 461 359
62 Mai Thị Khánh Ly x Giáo viên 0984 012 552
63 Võ Thị Mậu Ngọ x Giáo viên 0905959484
64 Nguyễn Bá Thị Ngọc x Giáo viên 0906423718

6. Tổ chuyên môn: Sử – Địa – GDCD (10 người)

STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
65 Ngô Thị Thu Trang x Tổ trưởng 0905388572
66 Lê Thị Cúc   Tổ phó 0935 762 416
67 Đỗ Thị Thu Tâm x Giáo viên 0932 545 356
68 Trần Sắc Giáo viên 01288 560 661
69 Trương Thị Phương Thùy x Giáo viên 0905 883 040
70 Nguyễn Thị Thanh Hà x Giáo viên 0906 457 962
71 Lê Thị Cúc x Giáo viên 0935 762 416
72 Nguyễn Thị Bích Ngọc x Giáo viên 05113 680 581
73 Mai Thị Thanh Nhung x Giáo viên 0905632518
74 Hà Phan Tường Vy x Giáo viên 0936306897

7. Tổ chuyên môn: Thể dục – Âm nhạc – Mỹ thuật (10 người)

STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
75 Huỳnh Hữu Thiện   Tổ trưởng 0935 909 839
76 Hồ Thị Kim Liên x Tổ phó 0905226047
77 Phạm Thị Chín  x  Giáo viên 01639 859 975
78 Nguyễn Thị Bích Liên x Giáo viên 0972 463 099
75 Trần Thị Thu Phương x Giáo viên 0935 289 339
79 Võ Phùng Thanh Thuỷ x Giáo viên 0935 532 108
80 Nguyễn Thị Nhung  x Giáo viên 01222 423 614
81 Lê Thị Tuyển  x Giáo viên 01664 160 307
82 Lê Phú Cường Giáo viên 0935365694
83 Đinh Thế Phong Giáo viên 0905443010

8. Tổ văn phòng (11 người)

STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
84 Trương Đăng Ngô   Tổ trưởng 0914 302 404
85 Lê Thị Bích Nha x Tổ phó – KT 0935869122
86 Phan Anh Tuấn TPT 0932550286
87 Bùi Thị Phương x Nhân viên 0333120212
88 Bùi Tấn Thuỳ Trâm x Nhân viên 0935033786
89 Phạm Thị Lệ Hằng x Nhân viên 0971392923
90 Lê Thị Phương Loan x Y tế 0935 641 144
91 Lê Tấn Bản Bảo vệ 01274 531 756
92 Nguyễn Phước Thu Bảo vệ 0935 653 414
93 Nguyễn Thị Thu Vinh x Phục vụ 0989 909 782
94 Võ Thị Mười x Phục vụ 0966 910 036