Hướng dẫn dịch vụ công

HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA HỘ TỊCH TRÊN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA HỘ TỊCH TRÊN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 4367/BGDĐT-PC ngày 23/7/2010 [...]