TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI “ĐỌC SÁCH VỀ BÁC – KỂ CHUYỆN VÀ LÀM THEO BÁC” NĂM HỌC 2022-2023

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

TRƯỜNG THCS NGUYỄN LƯƠNG BẰNG ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI “ĐỌC SÁCH VỀ BÁC – KỂ CHUYỆN VÀ LÀM THEO BÁC” NĂM HỌC 2022-2023
Ngày 17/5/2023, Quận uỷ Liên Chiểu tổ chức Hội nghị Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời tổng kết trao giải Cuộc thi “Đọc sách về Bác – Kể chuyện và làm theo Bác” năm học 2022-2023.
Kết quả sau hai vòng thi, Video của trường THCS Nguyễn Lương Bằng đã xuất sắc đạt giải Nhất cấp trung học cơ sở Cuộc thi “Đọc sách về Bác – Kể chuyện và làm theo Bác” năm học 2022-2023.
Trân trọng kính mời quý vị xem lại video đạt giải nhất
11