Ngày hội “Tiến bước lên đoàn” năm học 2023-2024

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Ngày 30 tháng 3, tại Ngày hội “Tiến bước lên đoàn” năm học 2023-2024 do phòng GDĐT và Hội đồng đội quận Liên Chiểu phối hợp tổ chức đã thành công tốt đẹp. Trường THCS Nguyễn Lương Bằng đạt giải Ba toàn đoàn trong đó: Dân vũ Nhì,; Hùng biện tiếng Anh Nhì; Vẽ tranh: 1 Nhì, 1 Ba; Trò chơi nhỏ giải Ba.
4 5 6 7