DANH BẠ

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG, QUẬN LIÊN CHIỂU
Địa chỉ: 27 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 05113 740 456 (VP) – 05113 740 339 (HT)

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC – LAO ĐỘNG

1. Ban giám hiệu (03 người)

STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
1 Phạm Thanh Bửu Hiệu trưởng 0934 78 55 99
2 Dương Phượng Cầu Phó hiệu trưởng 0905 053 080
3 Bùi Thị Minh Duệ x Phó hiệu trưởng 0905 150 778

2. Tổ chuyên môn: Toán – Tin (21 người)

STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
4 Hoàng Thị Hằng x Tổ trưởng 01678 978 000
5 Nguyễn Thị Minh Hòa  x Tổ phó 0976 733 887
6 Nguyễn Khắc Vũ Giáo viên 0988 789 773
7 Trần Thị Mẫu Đơn x Giáo viên 0989 230 190
8 Mai Văn Học Giáo viên 0983 732 038
9 Võ Thị Anh Thư x Giáo viên 0905 621 063
10 Ngô Đình Minh Giáo viên 0925 470 604
11 Phạm Thị Thảo x Giáo viên 0988 245 938
12 Hà Duy Ninh Giáo viên 0985 413 410
13 Phan Thị Thu Trinh x Giáo viên 01266 569 966
14 Nguyễn Thị Thủy Tiên x Giáo viên 01672 376 701
15 Lại Thị Xuân Thảo x Giáo viên 0905 930 238
16 Huỳnh Thị Yến Giang x Giáo viên 0918 179 123
17 Huỳnh Quang Tâm Giáo viên 0938 129 337
18 Lê Công Quân Giáo viên 0935525350
19 Lê Thị Diễm Phương x Giáo viên 0917 539 825
20 Nguyễn Thị Thanh Thuý x Giáo viên 0986 806 610
21 Huỳnh Thanh Thảo x Giáo viên 0122 350 8444
22 Nguyễn Thị Mỹ Phượng x Giáo viên 0120 618 0804
23 Trần Thị Tuyết Trinh x Giáo viên 0122 550 7225 HĐ trường

3. Tổ chuyên môn: Lý – Công nghệ (07 người)

STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
24 Nguyễn Thị Như Ý x Tổ trưởng 0913 400 595
25 Nguyễn Thị Minh Thương x Giáo viên 0904 076 821
26 Vũ Thị Chinh x Giáo viên 01222 480 325
27 Dương Văn Hân Giáo viên 01696 844 748
28 Lâm Bích Huy x Giáo viên 01206 116 153
29 Nguyễn Thị Anh x Giáo viên 01218 566 159
30 Phạm Hồng Châu x Giáo viên 0979 701 574
4. Tổ chuyên môn: Hóa – Sinh (10 người)
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
31 Nguyễn Thị Ánh x Tổ trưởng 0986 719 121
32 Nguyễn Thị Yên x Tổ phó 0906 511 289
33 Nguyễn Thị Chín x Giáo viên 0905 686 235
34 Nguyễn Thị Thanh Hoà x Giáo viên 0986 780 787
35 Nguyễn Thị Phượng x Giáo viên 01677 654 899
36 Nguyễn Thị Vân x Giáo viên 0983 087 565
37 Nguyễn Thị Lan x Giáo viên 01254 506 022
38 Vũ Thị Kim Ngọc x Giáo viên 01689 986 624
39 Nguyễn Thị Tin x Giáo viên 0120 614 8326
40 Nguyễn Thị Kim Anh x Giáo viên 0165 9032 267 HĐ trường
5. Tổ chuyên môn: Ngữ Văn (12 người)
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
41 Trương Thị Thủy x Tổ trưởng 0905 204 687
42 Nguyễn Thị Sinh x Tổ phó/TKHHĐ 0905 345 969
43 Nguyễn Thị Thu Hà x Giáo viên/CTCĐ 0986 712 540
44 Ngô Thị Xuân An x Giáo viên 0986 712 202
45 Nguyễn Ca Giáo viên 0982 503 697
46 Nguyễn Thị Liên x Giáo viên 0984 355 575
47 Lê Thị Tố Hương x Giáo viên 0983 515 655
48 Mai Thị Trúc x Giáo viên 0905 767 297
49 Nguyễn Thị Phương Thảo x Giáo viên 0934 630 070
50 Dương Thị Hoài Tiến x Giáo viên 0983 993 445
51 Nguyễn Thị Thanh Thúy x Giáo viên 0979 871 381
52 Đường Thị Hồng Nhung x Giáo viên 0978 357 846
6. Tổ chuyên môn: Tiếng Anh (08 người)
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
53 Trương Thị Hiền Lương x Tổ trưởng 0979 732 133
54 Lê Thị Minh Trang x Tổ phó 0935 127 669
55 Phạm Hồng Giáo viên 0914 274 541
56 Nguyễn Thị Loan Phương x Giáo viên 0905 937 873
57 Trần Thị Quận x Giáo viên 01202 678 123
58 Mai Tấn Thiệt Giáo viên 0905 275 872
59 Lê Thị Thanh Vân x Giáo viên 0905 461 359
60 Mai Thị Khánh Ly x Giáo viên 0984 012 552
7. Tổ chuyên môn: Sử – Địa – GDCD (11 người)
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
61 Trương Đăng Ngô Tổ trưởng 0914 302 404
62 Nguyễn Thị Phượng x Tổ phó 01216 657 518
63 Đỗ Thị Thu Tâm x Giáo viên 0932 545 356
64 Hồ Thị Kim Yến x Giáo viên 01229 415 955
65 Trần Sắc Giáo viên 01288 560 661
66 Trương Thị Phương Thùy x Giáo viên 0905 883 040
67 Nguyễn Thị Thanh Hà x Giáo viên 0906 457 962
68 Lê Thị Cúc x Giáo viên 0935 762 416
79 Võ Thị Toán x Giáo viên 01632 476 124
70 Nguyễn Thị Bích Ngọc x Giáo viên 05113 680 581
71 Nguyễn Thị Mỹ Tho x Giáo viên 0905 961 594
8. Tổ chuyên môn: Thể dục – Âm nhạc – Mỹ thuật (9 người)
STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
72 Huỳnh Hữu Thiện Tổ trưởng 0935 909 839
73 Phạm Thị Chín Tổ phó 01639 859 975
74 Nguyễn Thị Bích Liên x Giáo viên 0972 463 099
75 Trần Thị Thu Phương x Giáo viên 0935 289 339
76 Võ Phùng Thanh Thuỷ x Giáo viên 0935 532 108
77 Lê Thị Thanh Thủy Giáo viên 0905 858 045
78 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên 01222 423 614
79 Lê Thị Tuyển Giáo viên 01664 160 307
80 Nguyễn Minh Phước Giáo viên 0962 462 285 HĐ trường

9. Tổ văn phòng (09 người)

STT Họ và tên Nữ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
81 Phan Trần Duy Lam Tổ trưởng/TPT Đội 0968 224 335
82 Phạm Thị Ngọc Uyên x Tổ phó – VT, GV 0917 244 369
83 Phạm Thị Loan x Kế toán 05113 609 986
84 Đặng Thị Ngọc Lanh x Nhân viên 01243 007 955
85 Lê Thị Phương Loan x Y tế -Thủ quỹ 0935 641 144
86 Lê Tấn Bản Bảo vệ 01274 531 756
87 Nguyễn Phước Thu Bảo vệ 0935 653 414
88 Nguyễn Thị Thu Vinh x Phục vụ 0989 909 782
89 Võ Thị Mười x Phục vụ 0966 910 036
————————