Tổ chức đảng

Nghị quyết chi bộ tháng 9 năm 2018

Nghị quyết chi bộ tháng 9 năm 2018

Lượt xem:

[...]

Nghị quyết chi bộ triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

Nghị quyết chi bộ triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2017

Lượt xem:

[...]

Đại hội chi bộ trường thcs nguyễn lương bằng

Đại hội chi bộ trường thcs nguyễn lương bằng

Lượt xem:

Đại hội chi bộ Trường THCS Nguyễn Lương Bằng nhiệm kỳ 2017-2020      Thực hiện Công văn số 70-CV/ĐU ngày 23 tháng 6 năm 2017 của Đảng ủy phường Hòa Khánh Bắc về việc tổ chức Đại hội [...]

Trang 1 / 3123