Ba công khai

Ba công khai trường THCS Nguyễn Lương Bằng

Ba công khai trường THCS Nguyễn Lương Bằng

Lượt xem:

[...]

Ba công khai năm học 2018-2019

Ba công khai năm học 2018-2019

Lượt xem:

[...]

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2016 – 2017

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

[...]

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

Công khai thông tin chất lượng giáo dục năm học 2015-2016

Lượt xem:

[...]

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017

Lượt xem:

[...]

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014 – 2015

CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2014 – 2015

Lượt xem:

https://drive.google.com/file/d/0ByhhtzHIkWi3c2hYQU9nZnk3cnM/view?usp=sharing [...]

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2014 – 2015

CÔNG KHAI THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2014 – 2015

Lượt xem:

https://drive.google.com/open?id=0ByhhtzHIkWi3SnBmQ09UdFh6QTQ&authuser=0 [...]

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014 – 2015

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2014 – 2015

Lượt xem:

https://drive.google.com/open?id=0ByhhtzHIkWi3SWR1UldkclFYMW8&authuser=0 [...]

Trang 1 / 212